Axuda Procedemento DP02 - Procedemento sancionador en materia de estatísticas dos intercambios de bens entre Estados membros da Unión Europea (INTRASTAT)