Axuda Procedemento DD19 - Regularización cotizacións de azucre e isoglucosa campañas 2001/2002 a 2005/2006