Axuda Procedemento DC50 - Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito