Axuda Procedemento DC49 - Autorización de homologación do tipo de precinto