Axuda Procedemento DC26 - Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa)