Axuda Procedemento DC13 - Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF