Axuda Procedemento DC06 - Autorización de fábricas de azucre e isoglucosa