Axuda Procedemento DB17 - Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o Valor Engadido a viaxeiros. (DER)