Axuda Procedemento DB05 - Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable.