Axuda procedementos D116 e D117, Rexistro Especial de Operadores de Embarcacións de Alta Velocidade e autorización de uso e inscrición