Nota informativa sobre a cumprimentación do modelo 189

Con ocasión de mellorar a calidade da información fiscal do exercicio 2021 derivada do modelo 189-declaración informativa.valores, seguros e rendas- (cuxa presentación se realizará en xaneiro de 2022), a cumprimentación do campo “NUMERO DE VALORES” (posicións 130 a 145) debe referirse ao total de accións nos que posúa unha determinada participación o declarado (porcentaxe de participación que debe informarse no campo PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN (posicións 188-192)).

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda