Documentación na solicitude de NIF de persoas xurídicas e entidades