Presentación do modelo 200 con solicitude de adiamento