Gardar, exportar e importar unha declaración a Sociedades WEB