Presentación electrónica do modelo con adiamento de pagamento