Asignación tributaria: igrexa católica - Outros fins sociais