Como incorporar un dato non incluído no resumo de declaracións