Como completar un dato xa incluído no resumo de declaracións