Asignación tributaria: Igrexa católica - Outros fins sociais