Rexistro na DEH e subscrición a procedementos da AEAT