Portelo único para réximes especiais de IVE sobre servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos. Clausura da xornada (Parte 3/3)