Portelo único para réximes especiais de IVE sobre servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e electrónicos (Parte 2/3)