Presentación do modelo 347 con certificado electrónico