Modificación de declaracións: modificar rexistros de detalle