Modificación de declaracións: modificar folla resumo