Modificación de declaracións: consulta detallada de anomalías