Modificación de declaracións: baixa rexistro de detalle