Modificación de declaracións: alta rexistro de detalle