Verificación, renovación e revogación de certificados electrónicos