Pode ter varios certificados o mesmo titular?

As persoas físicas soamente poderán ter un certificado en vigor emitido a seu nome e NIF, agás se os certificados son de distintas entidades emisoras. Se solicita un novo cos mesmos datos, o certificado que tiña anteriormente quedará revogado e non poderá operar con el. As persoas xurídicas poderán ter emitidos e en vigor, tantos certificados como representantes legais teñan.