Nota informativa

NOVOS CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS

Conforme á nova normativa europea, a partir do 1 de xullo de 2016 deben deixar de emitirse certificados de sinatura electrónica a favor de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, aínda que estes certificados (conforme ás directrices do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) poderán seguir utilizandose ata seu caducidade ou revogación. Para substituír aos devanditos certificados, se poderán utilizar certificados de sinatura electrónica de representante de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica.

A Axencia Tributaria non é emisora de certificados electrónicos, non obstante actúa como Oficina de Rexistro dos certificados emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

Con esta finalidade e en relación cos novos certificados da FNMT-RCM se informa:

Co obxectivo de adaptarse a estes cambios técnicos, a partir do 6 de xuño de 2016 a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda (FNMT – RCM) comezará a expedir os novos certificados de representante de persoa xurídica, de representante de entidade sen personalidade xurídica e de representante para administradores únicos e solidarios. A partir desa data, deixarán de emitirse os actuais certificados de persoa xurídica e de entidade sen personalidade xurídica, e a renovación dos mesmos non poderá realizarse a través da páxina web. Non obstante, poderán seguir utilizandose ata seu caducidade ou revogación.

NOTA: Se se realizou a fase de acreditación antes do venres 3 de xuño ás 14 horas poderá descargarse o certificado no seguinte enderezo:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-juridica/obtener-certificado-software/descargar-certificado-old

Se se realizou a solicitude do certificado antes do día 3 de xuño e non se realizou o rexistro, deberá iniciarse os trámites realizando unha nova solicitude.

Os novos tipos de certificados da FNMT-RCM son os seguintes:

  • Certificado de Representante de Persoa Xurídica.

  • Certificado de Representante de Entidade sen Personalidade Xurídica.

  • Certificado de Representante para Administrador Único ou Solidario. Esta nova modalidade poderá obterse sen necesidade de comparecerse nas oficinas de rexistro nin achegar documentación algunha, sempre que se identifique na páxina Web CERES, cun certificado electrónico de persoa física expedido pola FNMT – RCM ou dos incluídos no DNI electrónico.

    Os novos certificados de representante de persoa xurídica terán un custo de 14 € e os de administrador único ou solidario de 24 €, impostos non incluídos. A diferenza de prezos estriba no custo asumido pola FNMT – RCM da comprobación en liña ante o rexistro mercantil das facultades de representación do administrador único ou solidario.

    Para máis información visite a páxina da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre: