Como revogar un certificado

Os pasos para revogar un certificado, dependen da Autoridade de Certificación que o haxa emitido.Consulte seu páxina Web.

Por exemplo, a revogación dun certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pode facerse de tres formas:

  • Se o titular do certificado ou seu representante (só en caso de entidades), están en posesión do mesmo, a revogación se efectuará a través de Internet.
  • Se o titular do certificado ou seu representante non dispón do mesmo por extravío, perda ou roubo, deberá comparecerse nunha Oficina de Acreditación, para unha vez identificado, asinar o modelo de solicitude de revogación do oficinas certificado.Las de acreditación transmiten diariamente os rexistros tramitados á FNMT para que esta proceda á revogación do certificado.
  • Chamando aos teléfonos 902200616 / 917406848 / 913878337. Servizo dispoñible de luns a domingo durante as 24 horas exclusivamente para a revogación de certificados de persoa física.