Que é renovar un certificado

Se se desexa volver a utilizar un certificado cando se encontra próximo a seu data de caducidade, é necesario realizar a renovación do certificado antes de chegar á data límite. É renovable sen necesidade de realizar de novo todos os pasos anteriores.

Dependendo da Autoridade de Certificación e do tipo de certificado, este poderá ou non ser renovado telematicamente.

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) unicamente permite a renovación dos certificados de persoa física e de representante para administradores únicos e solidarios; se pode solicitar a renovación telemática destes tipos de certificado usando o mesmo certificado electrónico que se quere renovar, sempre que a solicitude se efectúe durante os 60 días anteriores a seu caducidade. Ademais debe terse en conta que se o certificado que se quere renovar se obtivo identificandose con outro certificado dixital ou xa foi renovado anteriormente, non se poderá emitir un novo certificado sen acreditar presencialmente a identidade nalgunha Oficina de Rexistro.