Pódense modificar os datos persoais unha vez descargado o certificado?

Unicamente se poden modificar os datos que non aparezan no certificado para os efectos de comunicación coa Autoridade de Certificación.Para modificar os datos que aparecen no certificado é necesario emitir un novo certificado.