Que facer se ao solicitar seu certificado a aplicación lle pregunta se desexa instalar e executar Microsoft Certificache Enrollment Control?

É necesario aceptar a instalación, que lle permitirá actualizar a libraría xenroll.dll que contén funcións criptográficas.