Obtención do certificado co DNIe

Dependendo da Autoridade de Certificación escollida poderá obter un certificado electrónico utilizando o seu DNI electrónico.Consulte a páxina web daquela que elixiu.Actualmente a FNMT ofrece a posibilidade de obter o seu certificado de persoa física ou de representante para administradores únicos e solidarios utilizando o seu DNI electrónico;para máis información consulte na páxina web da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Nova ventá

Os novos DNI que incorporan certificados electrónicos son emitidos polo Corpo Nacional de Policía a través do Ministerio do Interior.Con estes certificados electrónicos, vostede pode efectuar calquera trámite coa Axencia Tributaria que requira a súa identificación.Para máis información, consulte a seguinte páxina web: