Obtención do certificado co DNIe

Dependendo da Autoridade de Certificación escollida poderá obter un certificado electrónico utilizando seu DNI electrónico. Consulte a páxina web daquela que elixiu. Actualmente a FNMT ofrece a posibilidade de obter seu certificado de persoa física ou de representante para administradores únicos e solidarios utilizando seu DNI electrónico; para máis información consulte na páxina web da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Nova ventá

Os novos DNI que incorporan certificados electrónicos son emitidos polo Corpo Nacional de Policía a través do Ministerio do Interior. Con estes certificados electrónicos, vostede pode efectuar calquera trámite coa Axencia Tributaria que requira seu identificación. Para máis información, consulte a seguinte páxina web: