Obtención dun certificado electrónico en soporte tarxeta

Os pasos para a obtención do certificado en tarxeta criptográfica dependerán do procedemento establecido pola Autoridade de Certificación escollida polo solicitante. Consulte a páxina web de autoridade para coñecero. Lembre que para realizar tramitacións telemáticas coa Axencia Tributaria, o certificado debe ser emitido por unha das Autoridades de Certificación autorizadas. Encontrará o listaxe destas autoridades en Entidades Emisoras de Certificados Electrónicos.

No caso dos certificados de usuario en tarxeta criptográfica expedidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), os requisitos para obtero e poder realizar trámites telemáticos coa Axencia Tributaria son os seguintes:

  • Obter o certificado raíz de FNMT.
  • Se seu ordenador non ten lector de tarxetas instalado:
    • Instalar fisicamente o lector de tarxetas. Este dispositivo se conecta mediante un porto USB a seu ordenador ou ao porto serie. Siga as instrucións do fabricante. Instale os controladores proporcionados polo provedor do lector.
    • Se seu sistema operativo é Windows 95/98 será necesario instalar os Compoñentes Bases de Microsoft. Pode descargaros e instalaros desde a páxina web da FNMT.
  • Instalación do software incluído no CD-ROM que haberá recibido canda a tarxeta. Se trata do módulo criptográfico FNMT Clase 2 para manexo de tarxetas. Se non dispón deste CD-ROM, pode descargar seu contido da páxina web da FNMT.
  • Solicitar o certificado de usuario. Para iso, insira a tarxeta no lector de tarxeta e siga os pasos indicados na web da FNMT para este procedemento. As claves se xerarán no interior da tarxeta, o que comporta que, por seguridade, a clave privada non poderá ser extraída da tarxeta.
  • Acreditación da identidade ante algunha das Oficinas de Rexistro autorizadas pola Autoridade de Certificación. A documentación que deberá achegarse para este trámite dependerá do tipo de solicitante (persoa física, persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica). Encontrará esta información na web da FNMT.
  • Descargar seu certificado por Internet.

Información relacionada