Ideas xerais de como obter un certificado electrónico

Nos seguintes ligazóns desta Axuda, encontrará o procedemento a seguir para obter un certificado de usuario.

Os pasos concretos a seguir dependerán da Autoridade de Certificación que elixamos para emitir noso certificado. Consulte a páxina Web da Autoridade de Certificación que elixise. Lembre que para as relacións tributarias coa Axencia Tributaria debe ser unha das autoridades de certificación admitidas, que encontrará en   Entidades emisoras de certificados electrónicos.

Se distinguiu por unha parte, se o certificado a obter é puramente software ou se queremos un certificado en tarxeta. Esta disxuntiva diferenza os pasos a seguir. En calquera dos dous casos, sempre é necesario un paso que consiste en acreditar a identidade ante unha Oficina de Rexistro.

Doutra banda, e unha vez elixido o soporte software ou en tarxeta, dependendo da tipoloxía do certificado se deberá presentar unha determinada documentación para acreditar a identidade.