Como instalar un certificado electrónico

No caso de certificados software, unha vez descargado o certificado hai que instalaro no navegador. Ás veces a propia aplicación da Autoridade de Certificación nos solicita permiso para facero. A este proceso se lle chama importar o certificado.

Cando o certificado é de tarxeta non é necesario instalar o certificado no navegador. Se fará uso del inserindo a tarxeta no lector de tarxetas.

Para coñecer máis sobre iso, vexa o apartado desta Axuda titulado "Como importar un certificado".