Como importar un certificado desde Mozilla Firefox

É posible que, para importar un certificado en Firefox, sexa necesario que a copia de seguridade se realizase con contrasinal de apoio. Este requirimento dependerá da versión de Firefox que teña instalada. Para importar a copia, siga as seguintes indicacións:
  • Acceda a "Ferramentas", "Opcións", "Avanzado" e seleccione a pestana "Cifrado". Comprobe que a opción "Preguntarme cada vez " estea tamén marcada.
  • Pinche en "Ver certificados" e despois no botón "Importar". O icona dunha copia válida será un sobre amarelo aberto cun certificado verde asomando e unha chave e a extensión ".PFX" ou ".P12". Seleccionea desde a situación en que estea gardada e prema no botón "Abrir" da xanela "Nome do arquivo a restaurar".
  • É posible que o navegador lle pida que introduza a contrasinal mestra. Teña en conta que, se, establecera e nun futuro non a lembra, isto podería causara perda do certificado. Se non aparece ningún mensaxe sobre a contrasinal mestra, siga adiante.
  • Se estableceu algunha contrasinal de apoio ao xerar a copia de seguridade, se mostrará unha nova xanela en que se lle solicitará que a introduza. Se non introduciu ningunha, deixe o recadro en branco e pinche en "Aceptar".
  • Se todo é correcto, aparecerá o mensaxe "Se restauraron satisfactoriamente...".
Para o correcto funcionamento de seu certificado na web da Axencia Tributaria é necesario ter seu navegador cunha configuración determinada e o certificado raíz da entidade certificadora instalado.

Pode consultar o Manual "Xestor de certificados en Mozilla Firefox", en que se facilita información adicional sobre esta configuración e a instalación do certificado raíz da entidade emisora de seu certificado.