Como importar un certificado a unha tarxeta

O certificado non se pode importar directamente desde o navegador a unha tarxeta criptográfica. Para levar a cabo esta operación é necesario dispor dun software específico facilitado pola entiadad certificadora e, ademais, exportar o certificado a un dispositivo portátil (disquete ou unidade de almacenaxe USB) ou a unha situación do disco duro.

Unha vez realizase a copia de seguridade, e no caso de que o certificado de usuario fose expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), siga as instrucións que se detallan a continuación:

  • Pinche en "Inicio" (esquina inferior esquerda) e seleccione "Programas", "FNMT-RCM", "Tarxeta", "Importador de Certificados".

  • Pulse en "Seguinte" na xanela de inicio do asistente de importación de certificados.

  • Co botón "Examinar" busque a ruta onde se encontra o certificado que exportou previamente. Seleccione o ficheiro e pinche en "Abrir".

  • De novo na xanela onde esta situado o botón "Examinar" pulse o botón "Seguinte".

  • En caso de establecer unha contrasinal de seguridade no proceso de exportación, escribaa e pulse en "Finalizar".

  • Aparecerá unha xanela de advertencia co mensaxe "Se detectou a importación dun certificado con claves privadas asociadas. Desexa que o proceso se realice sobre a Tarxeta Ceres?". Acepte o mensaxe picando en "Si".

  • Na xanela "Verificación de PIN" deberá introducir o PIN da tarxeta e despois pulse en "Aceptar".

  • Se a importación se realizou con éxito, recibirá o seguinte mensaxe "A importación do certificado á tarxeta Ceres se realizou correctamente".