Pódese exportar un certificado e a súa clave privada obtido en tarxeta criptográfica?

Non, un certificado obtido en tarxeta criptográfica non se pode exportar.Realmente a imposibilidade radica en exportar a súa clave privada asociada.