Se pode exportar un certificado e seu clave privada obtido en tarxeta criptográfica?

Non, un certificado obtido en tarxeta criptográfica non se pode exportar. Realmente a imposibilidade radica en exportar seu clave privada asociada.