Como exportar un certificado dende Google Chrome

Para exportar o certificado

  • Acceda ao botón situado na esquina superior dereita, que dá acceso a Personalización e configuración de Google Chrome.Seleccione a opción Configuración e posteriormente a opción Mostrar opcións avanzadas...
  • Deberá desprazarse pola páxina ata chegar ao apartado HTTPS/SSL, xusto debaixo do apartado Descargas.Observará o botón Administrar certificados..., dende onde poderá importar, comprobar e exportar certificados.Acceda á opción Exportar.Seleccione o certificado e Siguiente.A continuación preguntaráselle se desexa exportar a clave privada xunto co certificado;para a realización de trámites co certificado é conveniente que seleccione esta opción. Pulse  Siguiente e na pantalla que vén a continuación deixe todo como aparece por defecto.Pulse Siguiente.
  • A continuación poderá establecer un contrasinal, o que é moi recomendable.En todo caso recorde que necesitará o contrasinal para importar posteriormente o certificado.Pulse Siguiente.
  • Pulse Examinar, poña nome ao arquivo, elixa a súa situación e pulse Finalizar.