Que é eliminar un certificado

É a operación de quitar o certificado do navegador ou dunha tarxeta criptográfica.Realizada esta operación non se poderá usar máis salvo que se fixese copia de seguridade.Adóitase facer unha vez o certificado caducou.