Que é eliminar un certificado

É a operación de tirar o certificado do navegador ou dunha tarxeta criptográfica. Realizada esta operación non se poderá usar máis non sendo que se fixese copia de seguridade. Se adoita facer unha vez o certificado caducou.