Como eliminar un certificado software

Dependendo do tipo de navegador: 

  • Se utiliza Mozilla Firefox, desde o almacén de certificados (Ferramentas/Opcións/Avanzado/Ver certificados) pode dar de baixa o certificado co botón "Eliminar".
  • Se utiliza Internet Explorer, entre no navegador, en Ferramentas/Opcións de Internet/Contido, poderá eliminar o certificado seleccionado.