Como eliminar un certificado instalado na tarxeta

Dependendo do tipo de navegador:

  • Se utiliza Mozilla Firefox, desde o almacén de certificados (Ferramentas/Opcións/Avanzado/Ver certificados) pode dar de baixa o certificado co botón "Eliminar".
  • Se usa Internet Explorer, non o vai a poder eliminar directamente desde o almacén de certificados deste navegador. Neste caso é necesario dispor dunha aplicación que a Autoridade de Certificación, que lle emitiu o certificado en tarxeta adoita pór a seu disposición.
  • Así, por exemplo, da páxina web da FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) pode descargarse e instalar unha aplicación chamada "Utilidade para xestión de certificados en tarxeta criptográfica CERES". Esta lle permitirá eliminar calquera certificado da FNMT instalado na tarxeta.