Subministracións de información do imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) - Modelo 569