Vídeo explicativo:cesión inmediata de información entre a AEAT e as Administracións públicas