Información xeral

 • Instrucións Documento PDF  (38 kB)
 • Preguntas frecuentes
 • modelos 300 ao 399
  Deseños de rexistro
 • Modelos vixentes en períodos anteriores


  Declaración anual de operacións con terceiras persoas.
  (Só para empregar como portada para acompañar soporte magnético cando o nº de rexistros da declaración supere o límite establecido para a súa presentación telemática).
  A opción de descarga do modelo en PDF que se facilita nesta páxina unicamente será válida para achegar a folla resumo en caso de presentación en soporte lexible e para declaracións anteriores ao exercicio 2013.

 • Grandes presentadores


  Declaración anual de operacións con terceiras persoas.
  (Só para empregar como portada para acompañar soporte magnético cando o nº de rexistros da declaración supere o límite establecido para a súa presentación telemática).

 • Prazos de presentación