Información xeral

 • Información xeral


  De acordo co disposto no artigo 41 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, vostede pode comunicar un número de teléfono móbil ou un enderezo de correo electrónico a través dos cales pode, se así o desexa, recibir avisos das notificacións emitidas pola Axencia Tributaria.

  O aviso que reciba en ningún caso terá a consideración de notificación.

  No suposto de que, por motivos técnicos, non sexa posible realizar o aviso, iso non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

  O texto do aviso que vostede recibirá, en caso de subscribirse a este servizo, é o seguinte:

  “A Axencia Tributaria emitiu unha notificación dirixida ao NIF XXX”

  Por motivos de seguridade, só se mostrarán algúns díxitos do NIF.

 • Persoas físicas


  Para acceder a este servizo voluntario deberá dispoñer de Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico, ou do seu número de referencia (obtido a través do Servizo RENØ).

  Vostede pode acceder á súa notificación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria ou a través da carpeta cidadá sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm) con Cl@ve PIN ou certificado electrónico.Co número de referencia non poderá acceder á notificación.Sen prexuízo do anterior, enviarase a notificación por correo postal.

  Se vostede está subscrito ao servizo voluntario de notificacións electrónicas ou está obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración, poderá acceder á súa notificación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante o Enderezo Electrónico Habilitado a través do punto de acceso xeral da Administración Xeral do Estado (notificaciones.060.es) ou a través da carpeta cidadá (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).Debe ter en conta que recibirá varios avisos correspondentes a unha mesma notificación, posto que o Enderezo Electrónico Habilitado enviará un aviso ao correo electrónico facilitado.Nestes casos, non recibirá a súa notificación por correo postal.

 • Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica


  Para acceder a este servizo voluntario deberá dispoñer de certificado electrónico de representante.

  Vostede pode acceder á súa notificación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante o Enderezo Electrónico Habilitado a través do punto de acceso xeral da Administración Xeral do Estado (notificaciones.060.es) ou a través da carpeta cidadá (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

  Se, ademais deu de alta algunha dirección de correo no Enderezo Electrónico Habilitado, para recibir avisos das notificacións, debe ter en conta que recibirá varios avisos correspondentes a unha mesma notificación.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda